Zaznacz stronę

Formularz aplikacyjny

Zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych

Klauzula informacyjna
Administratorem danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu jest Grupa Gamp sp. z o.o. (dawniej Gamp s.c.) z siedzibą w Krakowie przy ul. Henryka Sienkiewicza 9/11 numer NIP 677238818. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby bieżącej rekrutacji.
Posiada Pani/Pan prawo do:
-żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
-wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
przenoszenia danych,
-wniesienia skargi do organu nadzorczego,
-cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Okres, w którym dane osobowe będą przechowywane nie jest oznaczony; Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane tak długo jak to będzie niezbędne do realizacji celów wskazanych powyżej lub do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do realizacji celów wskazanych powyżej.